Путин капут! set in NotoSans font
:: NotoSans font ::

Безплатни шрифт на кирилица
Akrobat

108 pt:
Akrobat

36 pt:
charset Akrobat

21 pt:
Akrobat

288 pt:
Akrobat

Центр волонтерів