Путин капут! set in MuseoSans-Cyrillic font
:: MuseoSans-Cyrillic font ::

Безплатни шрифт на кирилица
AlegreyaSansSC

108 pt:
AlegreyaSansSC

36 pt:
charset AlegreyaSansSC

21 pt:
AlegreyaSansSC

288 pt:
AlegreyaSansSC

Центр волонтерів