Путин капут! set in Mplus-2p font
:: Mplus-2p font ::

Безплатни шрифт на кирилица
Aloti-M

108 pt:
Aloti-M

36 pt:
charset Aloti-M

21 pt:
Aloti-M

288 pt:
Aloti-M

готовий допомогти Армії сьогодні?