Путин капут! set in NotoSans font
:: NotoSans font ::

Безплатни шрифт на кирилица
BeatrixAntiqua

108 pt:
BeatrixAntiqua

36 pt:
charset BeatrixAntiqua

21 pt:
BeatrixAntiqua

288 pt:
BeatrixAntiqua

Центр волонтерів