Путин капут! set in KaligrafCyr font
:: KaligrafCyr font ::

Безплатни шрифт на кирилица
BukhariScript

108 pt:
BukhariScript

36 pt:
charset BukhariScript

21 pt:
BukhariScript

288 pt:
BukhariScript

Центр волонтерів