Путин капут! set in CertaSans font
:: CertaSans font ::

Безплатни шрифт на кирилица
FreeFontPro

108 pt:
FreeFontPro

36 pt:
charset FreeFontPro

21 pt:
FreeFontPro

288 pt:
FreeFontPro

Центр волонтерів