Путин капут! set in LiberationSerif font
:: LiberationSerif font ::

Безплатни шрифт на кирилица
Gogol

108 pt:
Gogol

36 pt:
charset Gogol

21 pt:
Gogol

288 pt:
Gogol

Центр волонтерів