Путин капут! set in Mplus-2p font
:: Mplus-2p font ::

Безплатни шрифт на кирилица
IntruderAlert

108 pt:
IntruderAlert

36 pt:
charset IntruderAlert

21 pt:
IntruderAlert

288 pt:
IntruderAlert

Центр волонтерів