Путин капут! set in DroidSerif font
:: DroidSerif font ::

Безплатни шрифт на кирилица
NotoSans

108 pt:
NotoSans

36 pt:
charset NotoSans

21 pt:
NotoSans

288 pt:
NotoSans

Центр волонтерів