Путин капут! set in NotoSerif font
:: NotoSerif font ::

Безплатни шрифт на кирилица
OldStandard

108 pt:
OldStandard

36 pt:
charset OldStandard

21 pt:
OldStandard

288 pt:
OldStandard

Центр волонтерів