Путин капут! set in SourceSerifPro font
:: SourceSerifPro font ::

Безплатни шрифт на кирилица
OrchideaPro

108 pt:
OrchideaPro

36 pt:
charset OrchideaPro

21 pt:
OrchideaPro

288 pt:
OrchideaPro

Центр волонтерів