Путин капут! set in IdealistSans font
:: IdealistSans font ::

Безплатни шрифт на кирилица
PermianSans

108 pt:
PermianSans

36 pt:
charset PermianSans

21 pt:
PermianSans

288 pt:
PermianSans

Центр волонтерів