Путин капут! set in NotoSans font
:: NotoSans font ::

Безплатни шрифт на кирилица
PermianSerif

108 pt:
PermianSerif

36 pt:
charset PermianSerif

21 pt:
PermianSerif

288 pt:
PermianSerif

Центр волонтерів