Путин капут! set in NotoSans font
:: NotoSans font ::

Безплатни шрифт на кирилица
PermianSlabSerif

108 pt:
PermianSlabSerif

36 pt:
charset PermianSlabSerif

21 pt:
PermianSlabSerif

288 pt:
PermianSlabSerif

Центр волонтерів