Путин капут! set in ZnikomitNo24 font
:: ZnikomitNo24 font ::

Безплатни шрифт на кирилица
Prata

108 pt:
Prata

36 pt:
charset Prata

21 pt:
Prata

288 pt:
Prata

Центр волонтерів