Путин капут! set in Ubuntu font
:: Ubuntu font ::

Безплатни шрифт на кирилица
SpectralSC

108 pt:
SpectralSC

36 pt:
charset SpectralSC

21 pt:
SpectralSC

288 pt:
SpectralSC

Центр волонтерів