Путин капут! set in TheanoDidot font
:: TheanoDidot font ::

Безплатни шрифт на кирилица
SynergaPro

108 pt:
SynergaPro

36 pt:
charset SynergaPro

21 pt:
SynergaPro

288 pt:
SynergaPro

Центр волонтерів