Путин капут! set in Mariupol font
:: Mariupol font ::

Сурядний:

шрифт, знаки якого не мають поділу на вищий та основний ряди набору. Форми знаків сурядного шрифту нерідко поєднують риси прописних і рядових варіантів літер.

1234567
готовий допомогти Армії сьогодні?