Путин капут! set in Cheque font
:: Cheque font ::

Бесплатни кирилични фонт
PexicoMicro

108 pt:
PexicoMicro

36 pt:
charset PexicoMicro

21 pt:
PexicoMicro

288 pt:
PexicoMicro

Центр волонтерів